Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

Welkom op de website van Iris Fyto.
Hier vindt u informatie over de praktijk van Jaap Slegt en M.C. Schreurs te Edam.

Iris Fyto is:

Jaap (J.B.) Slegt
Fytotherapie
Oogdiagnostiek
Voeding
Bio-resonantie therapie
Auriculotherapie
M.C. Schreurs
Bio-dynamische therapie
Ontspannings massage
Individuele begeleiding

___________________

Iris Fyto

j.c. Brouwersgracht 28
1135 WK Edam
tel. 0299 372 684
» Route

Informatie:

Fytotherapienatuurgeneeskunde
Paardebloem (Taraxacum Officinalis)

Fytotherapie is een natuurgeneeskundige discipline waarin gebruik gemaakt wordt van geneeskrachtige planten. Deze tak van geneeskunde ziet de mens als onderdeel van de natuur, zoals hij functioneert in wisselwerking met zijn omgeving. In de benadering van ziekte en gezondheid staat de mens als geheel centraal met het zelfgenezend vermogen dat hij van nature heeft. In de benadering van de ‘zieke’mens staat niet zozeer de klacht van het moment centraal, maar meer de ontstaansvorm. Wat heeft geleid tot de ziekte en welke zwakten liggen hieraan ten grondslag. Gekeken wordt zowel naar de fysieke als de psychische omstandigheden. Een brede diagnosestelling bepaalt uiteindelijk de te volgen therapie.
Met uitgebalanceerde ‘oertincturen’(dit zijn in alcohol opgeloste inhoudsstoffen van de plant), wordt een prikkel gegeven aan specifieke organen of orgaanstelsels, waardoor de lichaamseigen geneeskracht wordt versterkt, zodat het lichaam zelf de ziekte kan overwinnen.

In onze praktijk zien wij fytotherapie als een holistische geneeswijze. Deze gaat ervan uit dat er een bezielende kracht is, werkzaam op elk niveau, zowel fysiek als spiritueel en dat het zonder deze kracht niet mogelijk is ook maar een biochemisch proces gaande te houden. Deze kracht wordt aangeduid als levenskracht of physis.
 
Fytotherapie kan op vele manieren worden toegepast, mits er vakkundig mee om wordt gegaan. Het principe ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, is zeker niet van toepassing. Ook plantengeneeskunde kan nadelige effecten hebben in werking, bijwerking, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen etc. etc. en dient deskundig gebruikt te worden.Meer informatie:

Hoe verloopt een consult